Sint Maartenoptocht van DWK-gebouw naar speeltuinen Praebsterkamp en Hellenraetplein

Dit jaar organiseert Wijkteam Noordveen opnieuw een lampionnenoptocht voor iedereen die in de wijk Noordveen woont, werkt of naar school gaat.
Op dinsdag 11 november 2014, Sint Maarten, zijn alle deelnemers van harte welkom op het plein bij het DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19, waarvandaan de optocht vertrekt om 18.15 uur.
Er wordt in optocht door de buurt Deventerwegkwartier gelopen met een zelf meegebrachte lampion. Onderweg wordt niet bij deuren aangebeld om te zingen, maar wijkbewoners worden van harte uitgenodigd om in de speeltuinen Hellenraetplein of Praebsterkamp te komen.
De kinderen zullen namelijk Sint Maartenliedjes zingen voor wijkbewoners in speeltuin Praebsterkamp en speeltuin Hellenraetplein. Bewoners die dat willen, kunnen de kinderen in de speeltuin iets van snoep of fruit geven als beloning voor het zingen. Dit mag zelf gegeven worden of in de verzamelmand gedaan worden. Niets geven is ook goed, de kinderen vinden het leuk als u komt kijken.

De bewoners van de straten waar de optocht door gaat, ontvangen rond 6 november een brief van Wijkteam Noordveen waarin wordt verteld dat de optocht langs de woning komt en waarin wordt uitgelegd hoe aanwonenden kunnen helpen het feest tot een succes te maken.

Na afloop van de optocht is er bij het DWK-gebouw een feestelijke afsluiting met muziek van wijkbewoners die hun eigen instrument bespelen. Natuurlijk met drinken en iets lekkers voor iedereen die mee heeft gedaan met Sint Maarten Noordveen.

Er worden nog enkele vrijwilligers gezocht die willen helpen Sint Maarten Noordveen tot een succes te maken.
Wie meldt zich aan voor de volgende taken?

  • 4 mensen om in paren van twee alles in goede banen te leiden in één van de speeltuinen (1 aanmelding gehad*)
  • 4 mensen om de deelnemers van de optocht te helpen bij het oversteken door eventueel verkeer tegen te houden (3 aanmeldingen gehad*)
  • 4 mensen met een BHV of EHBO-diploma die meelopen in de optocht en inzetbaar zijn bij eventuele ongelukjes/valpartijen (2 aanmeldingen gehad*).

Geef u op door te mailen naar: wijkteamnoordveen@gmail.com      (* Stand van zaken per 6 november.

Het is ook mogelijk om u nu al aan te melden om te helpen bij Sint Maarten Noordveen 2015. Het organisatieteam van Sint Maarten Noordveen zou graag een wat grotere groep worden, dus uw aanmelding is van harte welkom.

Mocht u op deze avond foto’s maken, dan stellen wij het op prijs als u die aan ons wilt mailen. Uiteraard treft u binnenkort op deze website foto’s aan waarop u kunt zien hoe de activiteit is geweest.

Klik op onderstaande flyer (voorzijde/achterzijde) voor een uitvergroting:

Aankondiging Sint Maarten Noordveen 2014Sint Maarten Noordveen 2014