Sint Maartenoptocht Noordveen

Sint Maarten Noordveen 2017 vindt plaats op zaterdag 11 november en bestaat uit een lampionknutselochtend (zie elders op deze website) een een lampionnenoptocht.

Om 18.15 uur vertrekt de lampionnenoptocht (in twee groepen) vanaf het plein voor het DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19 te Zutphen. De optocht gaat door de buurt Deventerwegkwartier met na terugkomst een gezellig samenzijn in/bij het DWK-gebouw met voor jong en oud iets lekker.
Het feest is meestal rond 19.30 uur, maar uiterlijk 20.00 uur, afgelopen.

Er wordt onderweg NIET bij bewoners aangebeld, maar er wordt gezongen in speeltuin Praebsterkamp en Hellenraetplein, waar eenieder uitgenodigd is te komen luisteren. Tevens mogelijkheid om daar fruit/snoep aan de kinderen te geven of in de verzamelmand te doen.

Op de flyers hieronder is nadere informatie te lezen.

Er zijn nog vrijwilligers welkom om te helpen bij deze activiteit! Lees hier waarvoor hulp gewenst is.