Sint Maarten Lampionknutselochtend

Sint Maarten Noordveen 2017 bestaat uit:
– een lampionknutselochtend van 10.30-12.00 uur in de voorzaal van het DWK-gebouw (Vrije inloop, er zijn nog plaatsen beschikbaar!)
– 18.15 uur vertrek lampionnenoptocht (in twee groepen) met na terugkomst een gezellig samenzijn in/bij het DWK-gebouw.
Dat is meestal rond 19.30 uur, maar uiterlijk 20.00 uur afgelopen.
Hieronder de informatie en uitnodigingsflyer voor de lampionknutselochtend.
Omdat er nog voldoende plaatsen beschikbaar zijn, is het mogelijk om zonder opgave toch nog deel te nemen. Van harte welkom!
Nadere informatie over de optocht is elders op de website te vinden.
Wijkteam Noordveen zoekt nog enkele  vrijwilligers om te helpen bij de activiteiten, zie deze link.
In Polbeek is in de middag ook nog een Sint Maarten-activiteit, zie deze link.