Samen werken aan een winterjas voor speeltuin Praebsterkamp

Tijdens de Week van de Wijk wordt op woensdagmiddag 24 september een activiteit speciaal voor kinderen georganiseerd, waarbij er door kinderen èn volwassenen gewerkt wordt aan ‘de winterjas voor speeltuin Praebsterkamp’ door samen te breien, haken en punniken. Daarvoor zamelen wij nu alvast handwerkbenodigdheden in (wol, breinaalden, haaknaalden, punnikklosjes, etc.)

Heeft u nog iets van handwerkbenodigdheden liggen wat u niet gebruikt? U doet ons en de kinderen veel plezier als u het naar het DWK-gebouw wilt brengen. Adres: Leeuweriklaan 19. U kunt het brengen van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Als u buiten deze dagen/tijden iets wilt brengen, kunt u hiervoor een afspraak maken met Mattie via het telefoonnummer 06-40550653 (spelverhuur DWK).

Kunt u goed handwerken en vindt u het leuk om deze middag de kinderen tussen 14.00 en 16.00 uur te komen helpen? Dan ontvangen wij graag een e-mail van u waarin u ons dat laat weten.

DWK biedt haar ruimte en faciliteiten voor deze woensdagmiddag aan voor deze kinderactiviteit waarvoor het idee kwam vanuit de projectgroep speeltuin Praebsterkamp. Overigens wordt ook in de Lunette van Sutfene en in het pand aan de Weg naar Laren 59 gewerkt aan de winterjas voor speeltuin Praebsterkamp. Ook bij hen bent u van harte welkom om mee te helpen. Voor informatie, zie het programma van de Week van de Wijk (in het wijkbulletin en op onze website) en de bijlagen. 


Handwerkt u liever thuis, maar wilt u wel een bijdrage leveren aan de winterjas voor speeltuin Praebsterkamp, dan kunt u tijdens de braderie op de Weg naar Laren uw handwerk inleveren bij de kraam van het project speeltuin Praebsterkamp. Zo werken we samen aan de winterjas voor de speeltuin.

U leest het volledige programma van de Week van de Wijk op onze website en in ons wijkbulletin dat in Noordveen op 11 september 2014 huis-aan-huis verspreid is. Heeft u het wijkbulletin onverhoopt niet ontvangen? Mail ons dan!

Helpt u mee tijdens de Week van de Wijk? Mail ons! E-mail: wijkteamnoordveen@gmail.com