Rondleiding azc in plaats van koffie-ontmoeting

In een nieuwsbrief van de gemeente Zutphen en het COA over de komst van het asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee is vermeld dat er een andere invulling gegeven zal worden aan de koffieontmoeting die op donderdag 26 november 2015 ingepland was. Op deze avond zou de gelegenheid zijn deel te nemen aan een rondleiding in de gebouwen en op het terrein van het toekomstige asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee. De eerder aangekondigde koffie-ontmoeting/azc-spreekuur in de Van Drinenstraat kwam hiermee te vervallen.

Vlak voor genoemde datum werd echter op basis van ontvangen reacties besloten de rondleiding niet door te laten gaan. Diegenen die zich aangemeld hadden, zijn daarvan uiteraard op de hoogte gebracht. Veel mensen gaven aan het jammer te vinden dat de rondleiding niet overdag plaatsvond, in de avond is het immers donker. Zodoende is besloten in januari een rondleiding op een (nog nader te bepalen) zaterdag overdag te laten plaatsvinden.

De nieuwsbrief en andere informatie over het toekomstige azc wordt gepubliceerd op de website van de Gemeente Zutphen en is bedoeld voor eenieder die hierin geïnteresseerd is. De nieuwsbrief komt maandelijks uit.