Raket modelbouw infodag in het DWK-gebouw

Op zaterdag 11 februari 2017 vindt in het DWK-gebouw de jaarlijkse Raket Modelbouw  Infodag van de vereniging DRRA plaats.

De toegang is gratis en vanaf 11.00 uur is iedereen welkom. Ook het parkeren is gratis en kan voor de deur of in de directe omgeving (achter de huizen er tegenover).

Meer informatie vanuit de organiserende Vereniging DRRA:

Infodag (model)Raketten met Vaste Brandstof

De DRRA is een landelijke modelraket vereniging die gespecialiseerd is in de
interessante, leerzame, spannende en uitdagende hobby van de raket modelbouw.
De vereniging bestaat sinds 1964.
Onze leden houden zich bezig met het bouwen, ontwerpen en lanceren van allerlei modelraketten. Denk hierbij aan modellen van sondeer raketten, waar proefnemingen mee plaatsvinden, ruimtevaartuigen zoals de Mercury Redstone, Saturnus V, Space Shuttle, Ariane en een veelheid aan zelf verzonnen en ontworpen modellen zoals UFO’s, vliegende potloden, colaflessen, waterraketten enz. Deze modelraketten worden echt gelanceerd, net als gewone grote raketten, met behulp van speciale, voor de hobby gemaakte, veilige modelraket motoren. Het bouwen van modelraketten is zeer leerzaam en leuk en wordt steeds meer toegepast voor werkstukken, door leerlingen van scholen en verenigingen.

De raket modelbouw is een wereldwijd bekende modelbouw hobby met Europese en wereld kampioenschappen. In Nederland is het aantal modelraket beoefenaars al jarenlang redelijk stabiel en een aantal daarvan hebben zich samengevoegd tot een groep enthousiasten onder de naam DRRA. De DRRA is dé modelraket vereniging in Nederland die zich alleen met deze vorm van modelbouw bezig houdt. Omdat de DRRA leden verspreid door het land wonen, heeft onze modelraket vereniging geen clubgebouw en lanceren de leden hun modelraketten op een daarvoor geschikt terrein in hun omgeving (tussen de koeien en ’t groene gras), of op ons lanceerterrein in Almere en voorgaande jaren ook in Wolsum.

Binnen de vereniging worden de meeste modelraketten gelanceerd die zich bevinden in de LOW- en MID-power klasse. Hierbij worden fabrieksmatig geproduceerde modelraketmotoren gebruikt waardoor de hobby veilig kan blijven. De motorenklasse spreidt zich uit van ½A (0-1,25 Nsec =) tot en met G (80-160 Nsec).
Deze modelraketten hebben een maximaal startgewicht van 1500gram en maximaal 125gram brandstof, welke gebruikt kan worden voor de aandrijving.
Naast vaste brandstof motoren wordt er ook gevlogen met waterraketten (aandrijving door water en samengeperst gas, meestal lucht. Dit is een koude aandrijving) en een enkele keer wordt een hybride motor gebruikt (gasvormige oxidator en een vaste brandstof, vaak papier of plastics). Een modelraket kan 10cm groot zijn, maar ook gerust enkele meters. Dezelfde modelraket kan 15mm in doorsnede zijn, maar ook 15cm. Veel hangt af van welke motoren je gebruikt en hoe zuinig je bent met het toevoegen van extra gewicht aan je model. Net als in de echte ruimtevaart!

Jaarlijks organiseert onze modelraket vereniging de landelijke DRRA lanceerdagen (in het zomerseizoen, meestal in Almere, de afgelopen 33 jaar!) en samenkomsten (’s Winters, in Almere of Zutphen) waaronder de jaarlijkse Infodag en de Ledenbijeenkomst/vergadering. Zie hiervoor onze Aktiviteiten pagina. Verder is de onze modelraket vereniging regelmatig actief op modelbouw evenementen en ontplooien we ook op aanvraag activiteiten. Een voorbeeld hiervan is de wetenschapsweek waarbij de DRRA twee jaren achtereen op de TU Twente actief is geweest met begeleide raketmodelbouw sessies, waarbij een honderttal mensen een modelraket konden bouwen en lanceren. Daarnaast zijn we met een modelraketten stand meestal te zien op de Nationale Modelbouw Manifestatie, in het Militair Luchtvaartmuseum te Soesterberg en bijvoorbeeld aanwezig geweest op relevante evenementen in Aviodrome te Lelystad.

Verder ondersteunen we regelmatig scholieren en studenten. Tijdens de uitvoering van bijvoorbeeld hun profielwerkstuk(pws), zijn er altijd wel vragen. We geven dan advies en informatie bij hun eerste activiteiten op het gebied van de raketmodelbouw. Een zetje in de rug met technische ondersteuning voor de bouw van een modelraket, motorenkeuze of wat dan ook, wordt vaak als erg prettig beschouwd. Ondersteuning en hulp bij de allereerste modelraket lanceringen, kan o.a. gegeven worden op onze lanceerdagen, waar men welkom is. Altijd weer een leuke en spannende ervaring!

Na een begin met één of meerdere modelraket bouwpakketten, bouwen sommige leden hun modelraketten naar eigen ontwerp, waarbij men ook zelf de onderdelen (neuskegels, rompbuizen etc.) vervaardigd. Andere leden vinden het prettiger om uit te gaan van de beschikbare bouwpakketten. Door middel van bouwpakketten, met de vaak duidelijke handleidingen, kan men snel de hobby oppakken en veel beginnersfouten voorkomen.
De vereniging beschikt over voldoende (gedeeltelijk Engelstalige) literatuur voor de beginnende hobbyist om de diverse aspecten van de raket modelbouw te leren kennen. Veel van deze documenten zijn te vinden in onze Ledenafdeling.

www.drra.nl

www.modelraketten.nl