Raamposter voor wijkbewoners Noordveen: ‘Samen sterker tegen inbrekers’

De aanpakgroep 1-dag-niet Noordveen bezorgt, samen met andere vrijwilligers, begin december 2014 de raamposter ‘Samen sterker tegen inbrekers’. Zij vragen wijkbewoners om de raamposter op donderdag 11 december zichtbaar aan het raam op te hangen om zo te laten zien dat Noordveen samen tegen inbrekers in actie komt.

Tezamen met de raamposter wordt ook een bewaarkaart uitgereikt, met informatie die bijvoorbeeld aan de koelkast of op het prikbord bewaard kan worden voor die situaties waarin de informatie nodig of handig is. Op deze bewaarkaart staan ook 7 manieren om inbrekers te ontmoedigen.

Verder worden wijkbewoners uitgenodigd een enquête over inbraakpreventie in te vullen en verwezen naar het programma in Noordveen op de landelijke actiedag:11 december 2014.

De aanpakgroep 1-dag-niet wordt ondersteund door Wijkteam Noordveen. Zo zijn er ook via de e-mailservice van Wijkteam Noordveen bezorgers geworven voor het bezorgen van de raamposters. Toch is het niet gelukt om voor alle straten in de wijk een bezorger te vinden. U kunt tot en met dinsdag 9 december nog helpen bezorgen! Mail naar: wijkteamnoordveen@gmail.com.

Woont u in de wijk Noordveen en heeft u de raamposter op dinsdagavond 9 december 2014 nog niet ontvangen? Mail dan uw adres naar wijkteamnoordveen@gmail.com.

Vanaf woensdag 10 december zijn de posters en bewaarkaarten ook af te halen bij Perspectief (Weg naar Laren 59), Coop (bij het vraag&aanbod-bord) en woonzorgcentrum Polbeek.