Plannen voor toekomstige aardgasvrije buurten Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark

Bewoners van Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark, ZutphenEnergie, Alliander, Waterschap Rijn en IJssel, Woonbedrijf ieder1 en gemeente schreven vandaag hun naam op een tekening van ‘Zutphen van de Toekomst’. Doel: plannen voor aardgasvrije buurten.

Aanleiding is, dat Nederland van het aardgas af wil. In het nieuwe voorstel Klimaatakkoord van 10 juli 2018 staat, dat alle gemeenten daarom voor eind 2021 een warmtetransitieplan moeten maken. In die plannen staan per wijk alternatieve duurzame energievormen, die mogelijk en betaalbaar moeten zijn voor inwoners.

Tekenen voor aardgasvrij In Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark zijn buurtbewoners zelf al aan de slag. De afgelopen maanden hebben zij bijeenkomsten georganiseerd met en voor hun buren. In het najaar werken ze verder aan concrete plannen. De gemeente en ZutphenEnergie kijken de komende tijd, waar in Zutphen nog meer inwoners bereid zijn om mee te denken. Zo volgen uiteindelijk alle buurten en wijken in Zutphen. Vrijdag plaatsten betrokken bewoners net als alle partners hun naam op de tekening van het project. De organisaties die meedoen, tekenden daarnaast een wat officiëler document.

Première filmpje Ook ging het filmpje ‘Pioniers –werken aan een aardgasvrij Zutphen’ in première. Inwoners van Zutphen vertellen hierin, waarom zij werken aan een aardgasvrije toekomst. Het filmpje draait in september in Cinemajestic en wordt verspreid via social media, net als een aantal verhalen van Zutphenaren.

Isendoorn College Ook enkele leerlingen van het Isendoorn College tekenden. “Wij moeten later aan onze kinderen uitleggen wat aardgas eigenlijk was. Daarom willen we betrokken zijn en ervan leren,” zeggen zij. Hoe precies, staat nog niet vast. Ideeën zijn er wel: mensen helpen die vragen hebben, in gesprek gaan met jongeren van eigen leeftijd, of een fotoverslag. Ze willen vooral leren hoe maatschappelijke opgaven worden omgezet in actie.

Haalbaar en betaalbaar Wethouder Harry Matser: “Eind 2030 willen we in Zutphen zover zijn dat we zonder aardgas kunnen. Dat betekent: veel werk aan de winkel. Als gemeente red je dat niet alleen. Ik ben trots op de betrokkenheid van inwoners die hieraan werken. Er zijn mensen die echt van deur tot deur gaan om hun buren te betrekken.” Duurzaam leven, dat willen veel mensen. Maar kritische geluiden zijn er ook. Bijvoorbeeld: wie gaat dat betalen? De wethouder: “Over die vraag wordt natuurlijk nu hard nagedacht, vooral ook landelijk. Dat antwoord moet er komen. Mijn uitgangspunt is, dat de aardgasvrije toekomst voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn. Maar we gaan niet wachten op alle antwoorden, we gaan intussen al wel aan de slag.”

Meer informatie Meer informatie over het project, verhalen van inwoners en het filmpje staan op www.zutphen.nl/zutphenvandetoekomst. Meer info over aardgasvrij staat ook op www.zutphenenergie.nl