Oproep: Herinneringen uit Corona-tijd in Noordveen

Corona bracht en brengt eenzaamheid en ellende, maar ook mooie dingen. Welke dat in onze wijk zijn, willen we graag verzamelen en later delen. Zodoende onze oproep waarin we vragen met ons te delen wat er gebeurd is of wat je ervaren hebt tijdens Coronatijd in Noordveen.  Dat mag via e-mail (met foto?) op wijkteamnoordveen@gmail.com, maar ook op papier op het adres Weg naar Laren 59*.

Een eerste inzending vindt u in het wijkbulletin op pagina 11: Een nieuwe wandelroute door Corona. Ook op pagina 19 vindt u een herinnering, evenals op pagina 20 t/m 23.

Ook na de Week van de Wijk 2020 en in 2021 zijn inzendingen nog van harte welkom.

*Weg naar Laren 59 is overigens niet het adres van waaruit wij als actieve vrijwilligersgroep Wijkteam Noordveen werken, maar waar we vanwege onze samenwerking met het Sociaal Wijkteam (dankbaar!) gebruik van mogen maken, in dit geval als inzameladres.