Opening heringerichte Wijnhofpark en onthulling naam brug

Vrijdagmiddag 11 april is onder grote publieke belangstelling het vernieuwde wijnhofpark feestelijk geopend. Daarmee komt een einde aan een uniek project waarin de Gemeente Zutphen, het Waterschap Rijn en IJssel, de Provincie Gelderland, de gebruikers van het Wijnhofpark en aannemersbedrijf Gerwers eendrachtig hebben samengewerkt om de Berkel te laten meanderen en daaromheen een park te creeren waar het goed toeven is.

 

De feitelijke opening gebeurde doordat wethouder La Rose samen met de fluisterboot “Graaf Otto” de verpakking van de brug verwijderde waardoor de naam van de brug “Onze brug” zichtbaar werd.

Deze naam is de winnende inzending na een oproep aan de wijkbewoners. De winnares werd in het zonnetje gezet met een mand met streekproducten.

 

Tijdens de bijeenkomst werd de verbinding van de buurt Berkelpark met de Berkel onder de aandacht gebracht. De flats in de buurt dragen de namen van de Berkelzompen die op de Berkel voeren.

Voor de werkgroep “Berkel Wijnhofpark” is dit de eerste grote mijlpaal, maar haar betrokkenheid stopt zeker niet op dit moment. (Zij zoeken nog middelen om het park nog toegankelijker en veiliger te maken met een tweede brug).

Allen spraken hun blijdschap uit over wat er al is bereikt. Vanuit het Waterschap werd benadrukt dat met de wensen van alle groepen de aangebrachte meander in de Berkel meer genot kan bieden dan voorheen, vanuit de gemeente dat het fijn is om een project uit te voeren waarin de betrokkenheid van de bewoners van de wijk zo groot is. Vanuit de wijkbewoners werd aangegeven dat het goed is dat dit project in overleg met de omwonenden is uitgevoerd, en werd een gedicht over dit park voorgelezen waarin tot uitdrukking kwam dat het nu weer tijd is om te genieten van het park dat zich door dat stromend water kan ontwikkelen tot een fijne ontspanningsplek in de wijk Noordveen. Het gedicht is geschreven door wijkbewoonster Rinske Salfischberger.

 

Wijnhofpark

 

Water, water, laat het stromen

snel en rustig door de Berkel

op de oevers tussen de meander

spelen kinderen

rennen vogels op en neer

honden snuffelen tussen de struiken

jong volwassenen komen voorbij

samen kunnen genieten

van een mooi plekje in de wijk

waar gemeenschap is

zwemmen eenden, meerkoet

en hoentjes in de rivier

vanaf de kant kijken allen

naar dit nieuwe stuk natuur

rustig zittend op het bankje

schommelend op de autoband

of met hengel op de vissteiger

de nieuwe Berkel

meandert op vele manieren

door onze wijk en biedt

vermaak en rust voor eenieder 

 

Onthulling naam brug Wijnhofpark 11 april 2014

Onthulling naam brug Wijnhofpark 11 april 2014

Tekst en foto’s: Berto Salfischberger

 

Opening heringerichte Wijnhofpark 11 april 2014

Opening heringerichte Wijnhofpark 11 april 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer foto’s van (de opening van) het heringerichte Wijnhofpark zijn te vinden op de Facebookpagina van de werkgroep “Berkel Wijnhofpark” en onder Berkelpark Zutphen op Facebook.

Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten van de werkgroep “Berkel Wijnhofpark” kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice van de werkgroep via berkelwijnhofpark@gmail.com.