Oog voor zeldzame beplanting in Noordveen

Aan het begin van de uitvoering van de werkzaamheden Herinrichting Voorsterallee werd de projectleider gebeld door een wijkbewoner die meldde dat er aan de Voorsterallee de zeldzame Daslook groeit. Van dit plantje had de projectleider nog nooit gehoord, maar dankzij deze tip kon door middel van bouwhekken worden voorkomen dat er onnodig schade aan werd toegebracht. Inmiddels is duidelijk dat de maatregelen effectief zijn gebleken.

Betreffende wijkbewoner gaf aan dat er elders in de wijk meer zeldzame planten te vinden zijn, waaronder de Weidegeelster. Het wijkteam werd op de hoogte gebracht en heeft de wijkbewoner gevraagd of hij wellicht andere wijkbewoners wil inlichten, via e-mailservice en website van Wijkteam Noordveen. De heer Groenouwe liet onderstaande weten:

Wanneer ik door middel van het schrijven van een artikeltje kan meewerken
aan het behoud van bijzondere/zeldzame planten in Noordveen, wil ik graag
meewerken.

Mijn hobby is natuurfotografie en mijn belangstelling gaat dan vooral uit
naar "het kleine" zoals bloemen, insecten, vlinders enz.
Hierdoor viel mijn oog ook op de witte bloempjes van het daslook (in
Nederland wettelijk beschermd) langs de Voorsterallee. Al meerder jaren lig
dan in het voorjaar bij deze plantjes op de knieën. De bloeitijd is van
april tot juni.
Deze "knieval" doe ik ook bij de weidegeelster. Deze soort staat links en
rechts in het gras wanneer je bij de IJsbaan de voetbrug bent overgestoken.
De gele en stervormige bloempjes lijken veel op die van het speenkruid
(staan daar ook), maar zijn veel fijner van structuur.
De brede wespenorchis komt in ons land vrij algemeen voor. Ook in de bermen
van de Voorsterallee waren deze plantjes te vinden. Door het maaibeheer is
deze soort langs de allee snel aan het verdwijnen.

Deze beeldjes zijn een indicatie hoe de bloempjes er uitzien.

Tekst en foto’s: Wijkbewoner H. Groenouwe