Nulmeting komst asielzoekerscentrum Voorsterallee

Op advies van de Adviesgroep Omwonenden azc Voorsterallee is in de bestuursovereenkomst opgenomen dat er een nulmeting en vervolgmetingen worden uitgevoerd in verband met de komst van het asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee. De nulmeting wordt in de vorm van een enquête uitgevoerd.

Bewoners van de buurten Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark ontvingen daarom op/rond 7 juni jl. tezamen met de nieuwsbrief azc Voorsterallee ook de enquête.

De leden van het OmwonendenOverleg azc, waarin ook Wijkteam Noordveen vertegenwoordigd is, hopen dat de enquête door heel veel mensen ingevuld zal worden en doen hiervoor een beroep op betreffende wijkbewoners.

Aanvullend op de resultaten van de enquête wordt door Bureau Beke voor het onderzoeksrapport gebruik gemaakt van eventuele politieregistraties en klachten en incidenten op het azc-terrein. Bij het tot stand brengen van de enquête zijn leden van het OmwonendenOverleg azc betrokken geweest.

Meer informatie over de nulmeting is te lezen in onderstaand krantenartikel dat in De Stentor verscheen. U kunt het artikel ook via e-mail opvragen door een e-mail te sturen naar wijkteamnoordveen@gmail.com.

Het Omwonendenoverleg azc geeft viermaal per jaar een nieuwsbrief uit, die u digitaal kunt ontvangen of kunt ophalen op verschillende locaties in de wijk, zoals de Coop, Polbeek en de Buurthuiskamer “Bij de buren”aan de Weg naar Laren 59. Daarnaast bij het gemeentehuis van Zutphen. Via deze link kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrieven zijn ook te downloaden op de website van de Gemeente Zutphen, via deze link.

In de nieuwsbrief azc van juni 2016 is ook te lezen over de opening van en vrijwilligersinitiatieven voor het azc, alsmede over de klachtenregeling van het COA.

Krantenartikel De Stentor Nulmeting komst azc 14062016

Voor de rol van Wijkteam Noordveen ten aanzien van het asielzoekerscentrum zie ook het volgende artikel uit 2014 met een update naar de situatie in 2016: https://www.noordveenzutphen.nl/wijkteam-noordveen-over-komst-asielzoekerscentrum-in-de-wijk/