Nieuwe diensten Noordveen: ‘praatje, belletje, hond’.

Wijkteam Noordveen komt met nieuwe diensten in Noordveen voor hen die in de risicogroep van het Coronavirus vallen. Het zijn de mensen die niet meer naar buiten kunnen en daarom weinig contacten hebben. Of die geen alternatief hebben dan tóch naar buiten te gaan met de hond, terwijl dat voor hun eigen gezondheid niet zou moeten. Met ‘praatje, belletje, hond’ wordt wijkbewoners de mogelijkheid geboden een praatje te maken met een andere wijkbewoner of de hond door iemand anders uit te laten.

Het praatje wordt gedaan door een vrijwilliger die bijvoorbeeld op weg naar de supermarkt langs een adres gaat waarvan de bewoners een praatje heeft aangevraagd. Het gaat om verplaatsingen door de wijk die toch al plaats zouden vinden. Staand voor het huis wordt er vervolgens een kort praatje gemaakt.
Het ‘belletje’ wordt gedaan door een vrijwilliger die een klein aantal telefoonnummers heeft en die dagelijks, of om de dag belt.
Het uitlaten van honden wordt gedaan voor hen die eigenlijk niet naar buiten zouden moeten.

Aanvragen voor één van de onderdelen ‘praatje, belletje, hond’ kan bij de vrijwilligers van de telefoondienst. Via hetzelfde telefoonnummer behandelen zij ook de aanvragen van Boodschappendienst Noordveen. Van maandag tot en met zaterdag kunnen tussen 10.00 en 12.00 uur aanvragen gedaan worden op telefoonnummer 06-11646650. Met ingang van 3 augustus 2020 kan alleen nog op dinsdag, donderdag en vrijdag een aanvraag gedaan worden.

Inmiddels zijn er meer dan 80 vrijwilligers in Noordveen actief met het doen van boodschappen voor hen die niet naar buiten mogen. Die dienst blijft aangeboden worden. Bewoners blijven van harte welkom om hier gebruik van te maken.

Voor alle diensten geldt dat uiteraard alle adviezen over afstand houden, geen handen schudden enzovoorts in acht genomen worden.

Dit initiatief komt voort uit de samenwerking tussen wijkbewoners en beroepskrachten in de wijk Noordveen.