Natuurlijke speeltuin in het Wijnhofpark!

Eén van de wensen in 2014 door wijkbewoners genoemd, was nóg een mooie natuurlijke speeltuin in de wijk. En daarmee was een groep wijkbewoners al bezig, in samenwerking met de Gemeente Zutphen en Stichting Stadsonderneming Zutphen. Sutfene ondersteunde het plan van de werkgroep nadat zij in september 2014 tijdens de Week van de Wijk met bewoners het pannenkoekenfeest in het heringerichte Wijnhofpark hadden bezocht. De werkgroep mocht geld inzamelen voor het project op de kerstmarkt in de Lunette van Sutfene.

Het Wijnhofpark kreeg in begin 2016 een natuurlijke speel- en ontmoetingsplaats, aan de Berkel.

 

Uitnodiging smullen natuurlijk spelen informeren inbrengen 25042015Daarom werd op zaterdag 25 april 2015 iets leuks georganiseerd voor jong en oud, van 14.00 tot 16.00 uur. De start was in de tent op het middenveld tussen de flats van Berkelpark (Van Drinenstraat) en bezoekers werden meegenomen naar het Wijnhofpark, waar de nieuwe speel- en ontmoetingsplaats na de zomer gerealiseerd wordt.

Er waren leuke dingen te doen, waaronder stokbrood bakken en snoep happen. Natuurlijk was het voorlopig ontwerp van de speel- en ontmoetingsplaats te bekijken. Daarnaast konden bezoekers ideeën inbrengen en stemmen op onderdelen uit het ontwerp.

Om het hele ontwerp te kunnen uitvoeren, was namelijk driemaal zoveel geld nodig dan op dat moment beschikbaar was. Er moesten dus keuzes gemaakt worden over wat er tijdens de eerste fase van de aanleg van de speel- en ontmoetingsplaats gerealiseerd zou gaan worden. En ondertussen werd gewerkt aan budget voor de volgende uitvoeringsfase.

De Werkgroep Berkel Wijnhofpark hield vol en inmiddels is de natuurlijke speel- en ontmoetingsplek al enkele jaren een feit. Er worden activiteiten georganiseerd en samen gewerkt aan het onderhoud. Iedereen kan aansluiten, van harte welkom!

Wilt u op de hoogte blijven? Dat kan! De werkgroep heeft een eigen e-mailservice. Meld u aan via berkelwijnhofpark@gmail.com. Zie ook: https://www.facebook.com/berkel.wijnhofpark

De werkgroep “Berkel Wijnhofpark” bestaat uit bewoners van de buurt Berkelpark en andere gebruikers van het Wijnhofpark in Zutphen en is in 2012 opgericht n.a.v. de inmiddels uitgevoerde plannen voor de verlegging van de Berkel.
De werkgroep heeft gewerkt aan twee projecten: een tweede voetgangersbrug en een natuurlijke speel- en ontmoetingsplek in het Wijnhofpark, waarvan de werkzaamheden in 2015 zijn gestart en in februari 2016 afgerond zijn. De officiële opening vond plaats op 21 mei 2016.
Vanaf maart 2016 wordt door de werkgroep samen met andere bezoekers van het park gewerkt aan een wilgendorp. Daarnaast worden -óók in 2017 en 2018- andere activiteiten georganiseerd die in of vanuit de speel- en ontmoetingsplek plaatsvinden. Deze activiteiten zijn gericht op onderhoud van de natuurlijke speel- en ontmoetingsplek en/of op ontmoetingen voor jong en oud in het Wijnhofpark.
Fotografie: Henk Bree en Marc Persoon