Kledingbeurs alle maten in het DWK-gebouw

De Werkgroep “Berkel Wijnhofpark” organiseert gedurende het hele jaar activiteiten voor jong en oud in het Wijnhofpark, gelegen in de buurt Berkelpark te Zutphen. Eenieder is welkom daaraan deel te nemen en te genieten van de natuurlijke speel- en ontmoetingsplek die op initiatief van de werkgroep in het Wijnhofpark is aangelegd.

Om ook in 2018 leuke (kinder)activiteiten te kunnen blijven organiseren, houdt de werkgroep op zaterdag 24 maart 2018 weer een kledingbeurs in het DWK-gebouw. Opnieuw is de opbrengst geheel voor (kinder)activiteiten in de wijk. U kunt ook kleding, tassen en schoenen (voor kinderen èn volwassenen) doneren en op die manier de activiteiten van de werkgroep steunen. In november 2018 zal er een kledingbeurs in het Rode Kruisgebouw zijn. Data van die beurs en de inzamelingen daarvoor volgen.

De werkgroep kijkt uit naar uw komst op zaterdag 24 maart in het DWK-gebouw!