Kinderen De Zwaan vieren boomfeestdag in Noordveen

Op woensdagochtend 12 maart 2014 werden diverse bomen geplant in het heringerichte Wijnhofpark in het kader van Boomfeestdag. Leerlingen uit de zesde klas van Vrije School De Zwaan mochten bomen planten onder begeleiding van leerlingen van Praktijkonderwijs Zutphen, die ‘groen’ in hun lespakket hebben. Zij werden, na diverse sprekers, voorzien van instructies van medewerkers van de Gemeente Zutphen en hun eigen docenten.

Wethouder Hans la Rose droeg ook zijn steentje bij door de aanwezigen toe te spreken en vervolgens te helpen bij het planten van de bomen op twee locaties in het park.
Buurtbewoners, die steeds betrokken zijn geweest bij de herinrichting van het park, zagen vandaag de door hen gewenste tamme kastanjeboom de grond in gaan. Deze boom is aan de buurt geschonken door Henk Koskamp. Hij toonde met deze schenking zijn verbinding met de buurt en het inmiddels bijna afgeronde project in het Wijnhofpark.
De organisatie van deze Boomfeestdag was in handen van Bomenstichting Zutphen e.o. in samenwerking met aannemer Gerwers (betrokken bij herinrichting Wijnhofpark), Gemeente Zutphen en de landelijke organisatie van Boomfeestdag.

Bewonersorganisatie Stichting Berkelpark mocht de catering verzorgen en was voorts gevraagd een flyer te verzorgen om daarmee buurtbewoners uit te nodigen.
De fotografie bij dit artikel is verzorgd door wijkbewoner Marc Persoon, tevens beheerder van de Facebookpagina van de werkgroep “Berkel Wijnhofpark”. Op die pagina zullen meer foto’s geplaatst worden.

Wethouder Hans la Rose helpt de tamme kastanjeboom te planten

Wethouder Hans la Rose helpt de tamme kastanjeboom te planten

Gedenkpaaltje Boomfeestdag 2014

Gedenkpaaltje Boomfeestdag 2014

 

Het planten van diverse jonge bomen door de scholieren

Het planten van diverse jonge bomen door de scholieren