Inzameling prijzen en handwerkbenodigdheden voor Week van de Wijk

In het programma van de Week van de Wijk zijn enkele activiteiten opgenomen waarbij prijzen te winnen zijn. Deze prijzen komen van sponsoren, maar we kunnen heel goed nog wat extra prijzen gebruiken, zowel voor kinderen als voor volwassenen. 

Heeft u iets liggen wat geschikt is als prijs? Iets wat ongebruikt is, wat u zelf niet nodig hebt? 

Dan kunt u de Week van de Wijk steunen door het in te leveren op onze inzamelplaats: DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19. De prijsjes kunt u brengen van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Als u buiten deze dagen/tijden iets wilt brengen, kunt u hiervoor een afspraak maken met Mattie via het telefoonnummer 06-40550653 (spelverhuur DWK).

Tijdens de Week van de Wijk wordt op woensdagmiddag een activiteit speciaal voor kinderen georganiseerd, waarbij er door kinderen èn volwassenen gewerkt wordt aan ‘de winterjas voor speeltuin Praebsterkamp’ door samen te breien, haken en punniken. Daarvoor zamelen wij nu alvast handwerkbenodigdheden in (wol, breinaalden, haaknaalden, punnikklosjes, etc.) Heeft u nog iets van handwerkbenodigdheden liggen wat u niet gebruikt? U doet ons en de kinderen veel plezier als u het naar het DWK-gebouw wilt brengen. Wanneer dat kan, kunt u hierboven lezen bij de informatie over het inzamelen van prijsjes.