Informatiebijeenkomst inbraakpreventie voor wijkbewoners Noordveen

Op donderdag 22 mei wordt er voor bewoners van de wijk Noordveen een informatieavond georganiseerd rond het thema inbraakpreventie. Het doel van de avond is om bewoners te laten zien wat zij zelf kunnen doen om inbraken te voorkomen.

Het thema inbraakpreventie wordt dan ook vanuit verschillende invalshoeken belicht. De wijkagenten zullen informatie verstrekken, Woonbedrijf ieder1 zal zich richten tot huurders, Polbeek zal specifiek hun bewoners adviseren en sleutelspecialist Adema zal kennis met alle aanwezigen delen.

 

De directe aanleiding voor de informatieavond is de recente serie inbraken in de wijk Noordveen.

Wijkregisseur Kees Meijer: ”We organiseren deze avond met meerdere partijen om de aandacht op inbraakbestrijding te vestigen, maar vooral om de bewoners van Noordveen in actie te krijgen. Moet je je voorstellen wat voor krachtig wapen het is wanneer iedereen oplet en weet hoe te handelen. De WhatsApp-groep die door bewoners is opgericht om elkaar te waarschuwen is een schitterend voorbeeld van wat je zelf kunt doen. Daarom hoop ik dat ze daar donderdag iets over willen vertellen”.

 

De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in Woonzorgcentrum Polbeek, van Dorenborchstraat 1, Zutphen.

Aanplakbiljet infoavond inbraakpreventie 22 mei 2014

Aanplakbiljet infoavond inbraakpreventie 22 mei 2014