Informatie over komst asielzoekerscentrum

De komst van een asielzoekerscentrum in Zutphen houdt de gemoederen behoorlijk bezig, zowel in de directe omgeving van de rechercheschool, als in de rest van de stad. Mensen hebben veel vragen en spreken hun zorgen uit. De behoefte aan meer informatie is groot. Om daaraan tegemoet te komen, hield de PvdA Zutphen – Warnsveld op woensdag 3 september een bijeenkomst in het Koelhuis (Parkstraat 1, 7202 AD in Zutphen).

De komst van het asielzoekerscentrum is op 7 juli en 8 september besproken in het Forum en de gemeenteraad. De presentatie en andere stukken zijn te lezen op de website van de gemeenteraad.

Op 11 september 2014 hielden de Gemeente Zutphen en het COA ook een informatieavond over de komst van het asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee. Deze avond was allereerst bedoeld voor mensen die de informatieavonden in juni, bijvoorbeeld wegens vakantie, hebben gemist, maar ook om informatie te geven over de huidige stand van zaken. In tegenstelling tot wat eerder werd gecommuniceerd, werd deze avond niet in het toekomstige asielzoekerscentrum gehouden, maar in de burgerzaal van het oude stadhuis, Lange Hofstraat 4.

Wijkteam Noordveen brengt u graag op de hoogte van deze bijeenkomsten omdat het een onderwerp betreft dat onze wijk Noordveen treft. Op onze website kunt u ook lezen hoe het wijkteam haar rol ziet ten aanzien van de komst van het azc in de wijk.

Wij wijzen u tot slot op de nieuwe website van de Gemeente Zutphen, met daarop een pagina met informatie naar aanleiding van de komst van het azc. Daar kunt u o.a. de nieuwsbrieven vinden die de gemeente en het COA hebben verspreid onder omwonenden van de Voorsterallee waar het asielzoekerscentrum gevestigd zal worden. Ook kunt u daar lezen welke vragen er gesteld zijn op de informatieavonden en welk antwoord daarop gegeven is. Deze vragenlijst wordt steeds bijgewerkt aan de hand van de vragen die door Gemeente en COA worden ontvangen.