Informatieavond / Discussienota visie buitengebied

Ook vanuit de wijk Noordveen waren bewoners aanwezig bij de bijeenkomst van de adviesgroep Visie Buitengebied op 25 februari jl. in de Warkense Molen, mede omdat het buitengebied grenst aan onze wijk. Op 13 mei 2014 komt deze adviesgroep opnieuw samen om de discussienota visie buitengebied te bespreken.

Het college van burgemeester en wethouders vindt de bijdrage van de adviesgroep erg belangrijk, maar heeft aangegeven ook een informatieve bijeenkomst te willen voor alle inwoners van de gemeente Zutphen om zo de brede samenleving consulteren. Deze informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 14 mei a.s. Hiervoor bent u ook van harte uitgenodigd.

 

Via deze link kunt u de discussienota downloaden.

De discussienota geeft een overzicht van de belangrijkste verschillende ontwikkelingen, sturingsfilosofieën en de consequenties daarvan in het buitengebied. Niet alle thema’s komen in dit document aan bod. De discussienota zoomt in op de belangrijkste ontwikkelingen. De discussienota schetst soms extreme voorbeelden. De discussienota beschrijft dus niet de concept-tekst voor de uiteindelijke visie, maar is bedoeld een open discussie te voeren. Voorbeelden en extremen scherpen de discussie.

Voor meer informatie over de visie en de informatiebijeenkomst verwijzen wij u naar de website van de Gemeente Zutphen.