Herinrichting Deventerweg start in 2020

Gemeente Zutphen gaat in 2020 de Deventerweg opnieuw inrichten. De gemeenteraad heeft ingestemd met de financiering voor de herinrichting van deze historische verbindingsweg.

De straat moet veiliger en groot onderhoud is noodzakelijk. De vervanging van de Deventerweg is een pilot in het kader van de nieuwe omgevingswet. Vanaf het prille begin zijn (vertegenwoordigers van) inwoners betrokken geweest. Wethouder Harry Matser: “Betrokken betekent bij dit project dat omwonenden echt actief hebben meegedaan bij de vraagstukken over waarden, structuur, veiligheid, materialen en duurzaamheid. Het resultaat is een plan waar bewoners en gemeente trots op zijn. Trots dat deze belangrijke toegangsweg van Zutphen een veilige weg wordt met veel ruimte voor groen en bomen.”

Maandag 16 december heeft de gemeenteraad haar waardering uitgesproken voor het doorlopen proces en een aanvullende kredietaanvraag met algemene stemmen goedgekeurd. Daarbij heeft zij nadrukkelijk aangegeven dat het plan binnen de gestelde begroting moet worden uitgevoerd.

In de geest van de nieuwe omgevingswet was bij het ontwerptraject de gelijke informatiepositie van initiatiefnemers, belanghebbenden en gemeente belangrijk. Dit betekende dat iedereen dezelfde informatie kreeg en iedereen als gelijkwaardige gesprekspartner aan tafel zat. Buurtbewoner Onno ten Berge was vanaf het begin actief betrokken en is tevreden hoe de samenwerking is verlopen: “Samen met verschillende ambtenaren van gemeente Zutphen brachten we alle knelpunten en noodzakelijkheden in beeld. Daarbij bepaalden wij wat de kernwaarden voor het ontwerp waren. Veiligheid en duurzaamheid vonden wij als buurt belangrijk.” De gemeente voegde daar groen, verkeersstromen, civiele techniek en cultuurhistorie aan toe.

Planning 2020-2021

Het gaat om het deel tussen de rotonde en verkeerslichten bij de Van der Capellenlaan. Het werk wordt volgend jaar aanbesteed. Voordat met de nieuwe inrichting wordt gestart, vernieuwen de nutsbedrijven eerst de kabels en leidingen. Volgens planning zijn de werkzaamheden in 2021 klaar.

Tegelijk loopt nu ook het project ‘kruispunt Van der Capellenlaan’, waarin het illegaal oversteken van en naar de Industrielaan zoveel mogelijk ontmoedigd wordt. Dit ontwerp is bijna af. Er vindt in februari nog een gesprek plaats met een klankbordgroep. Daarna volgt nog een informatiebijeenkomst over het kruispunt. Zodra het college van burgemeester en wethouders het ontwerp goedkeurt, wordt de uitvoering gecombineerd met de werkzaamheden aan de Deventerweg. Zo worden kosten bespaard en hoeft de Deventerweg niet twee keer te worden afgesloten.

Een voorbeeld van de Deventerweg na herinrichting