Komst azc Voorsterallee definitief: Gemeente Zutphen en COA informeren omwonenden

Omwonenden van de Voorsterallee zijn op 13 juni 2014 door de Gemeente Zutphen en COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) per brief geïnformeerd over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum (azc) in de voormalige Recherche- en kaderschool aan de Voorsterallee.

In deze brief was onder meer te lezen dat de Raad van Toezicht van het COA op 20 juni 2014 het definitieve besluit zou nemen of het nu leegstaande complex inderdaad zal worden gekocht en verbouwd zodat het in gebruik genomen kan worden als asielzoekerscentrum. Op voorhand zijn drie informatieavonden gepland.

Op de Gemeentelijke website was op vrijdagmiddag 20 juni jl. te lezen dat de Raad van Toezicht van het COA heeft besloten dat de vestiging van een asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee te Zutphen inderdaad doorgaat.

De op voorhand geplande informatieavonden zullen derhalve eveneens doorgang vinden. Omwonenden die de brief d.d. 13 juni jl. hebben ontvangen, zijn daarin reeds uitgenodigd voor een informatieavond op woensdag 25 juni a.s. Overige wijkbewoners en andere geïnteresseerden zijn een dag later van harte welkom op de tweede informatieavond op donderdag 26 juni a.s. Daar veel mensen wellicht op deze data op vakantie zijn, is nog een derde informatieavond gepland op donderdag 11 september 2014. Nadere gegevens over deze informatieavonden kunt u terugvinden in de wijkagenda op deze website.

De informatieavonden zijn volgens de Gemeente Zutphen en COA niet alleen voor het verkrijgen van informatie over de plannen en het proces, maar moeten omwonenden en andere geïnteresseerden ook de gelegenheid bieden om vragen te stellen, eventuele zorgen te uiten en/of zich aan te melden als vrijwilliger voor het toekomstige azc.

Bij de omwonendenbrief is een overzicht van vragen en antwoorden meegezonden zodat bewoners alvast over de eerste informatie beschikken. Deze vragen en antwoorden zijn onder meer te lezen op de website van de Gemeente Zutphen.

Nu de informatieavonden inderdaad doorgang vinden, zal het onderwerp op dinsdagavond 16 september 2014 ook (opnieuw) op de vergaderagenda staan van de Wijkteam Noordveen. Over (de inhoud van) deze vergadering zal t.z.t. ook meer te lezen zijn in de wijkagenda op deze website.

 

Zie ook: Wijkteam Noordveen over komst azc in de wijk – juli 2014