Geef insluipers geen kans, ook niet tijdens de feestdagen!

Inbraakpreventie is juist tijdens de wintermaanden van belang. Het is dan immers eerder en langer donker en dat geeft insluipers en inbrekers meer kansen. Ook tijdens de feestdagen en jaarwisseling is het van belang alert te zijn. ‘Even naar de buren lopen’ maar ondertussen wel de deur onafgesloten laten, kan resulteren in een zeer vervelende thuiskomst. Insluipers slaan snel hun slag!

witte voetjes actie tegen insluipers

Tijdens de actiedag 1-dag-niet op 11 december 2014, is er in de wijk Noordveen een zogenaamde ‘witte voetjes actie’ gehouden. Wijkbewoners werden alert gemaakt op zaken die het insluipers wel héél gemakkelijk maken. Er werd een ‘wit voetje’ geplaatst.

Hoewel er op de actiedag in het geheel geen inbraken gepleegd zijn in Noordveen, dus 1-dag-niet, blijkt uit de rapportage witte voetjes actie Noordveen die wij van de wijkagenten mochten ontvangen toch wel dat sommige bewoners van de wijk nog best wat alerter mogen zijn:

 

Witte voetjes tijdens “1 dag niet”

Uitgevoerd door politie, T & H gemeente en studenten ROC Apeldoorn

Resultaat:

* Berkelpark: 3 x achtertuindeur open

1 x fiets met sleutels erin in niet afgesloten
schuur

1 x sleutel in schuurdeur

 * Polbeek:    plm 15 schuren niet afgesloten, fietsen (soms met sleutel erin) en kratten bier voor het grijpen

 * Voorsteralleekwartier: 3 x schuur/garage niet op slot

 Al met al, gezien de (media)aandacht voor “1 dag niet”, toch nog wel veel nonchalante mensen !!!

Wij vestigen nog graag even uw aandacht op de drie B’s die tijdens de campagne 1-dag-niet steeds onder de aandacht gebracht zijn:

Beveilig je woning – sluit deuren en ramen af en zorg voor goede sloten

Bescherm je buurt – wees alert op verdachte personen of vreemde dingen in je buurt

Bel sneller 112 – schakel snel de politie in, het geeft niet als er niets aan de hand blijkt te zijn