Flats buurt Berkelpark bestaan 50 jaar!

De flats van de buurt Berkelpark, één van de vier buurten van de wijk Noordveen in Zutphen, bestaan in 2018 alweer 50 jaar. Dit is gevierd op zaterdag 26 mei jl.

Bewonerscommissie Berkelpark nam het initiatief tot het vieren van het jubileum. Door een werkgroep werd het feest voorbereid. Andere (oud-)bewoners zijn gevraagd mee te helpen met voorbereidingen en oude foto’s van de buurt te verzamelen.

Het feest is financieel ondersteund door onder meer Woonbedrijf ieder1, Wensfonds Woonbedrijf ieder1 en door wijkregisseur en Wijkteam Noordveen toegekend wijkbudget van de Gemeente Zutphen.

Meer weten?

In weekkranten Zutphense Koerier en Contact verschenen al enkele artikelen:

Fotograaf: Feikje Breimer

14-03-2018 Artikel ‘Onze flat is de mooiste van allemaal’ in de Zutphense Koerier met

Foto: Meike Wesselink

buurtbewoners Eef en Reinie van der Veen

15-04-2018 Artikel ’50 jaar flats Berkelpark: Dat moet gevierd’ in de Contact met

buurtbewoner Theo Scharff

 

Het programma van de dag kun je lezen via deze link.

De organisatie is bereikbaar via Bewonerscommissie Berkelpark: flatsnoordveen@gmail.com