Faseringsplanning Van der Capellenlaan enigszins gewijzigd

Volgens informatie van KWS Infra bv, die in opdracht van de Gemeente Zutphen op 28 februari is gestart met de werkzaamheden in de Van der Capellenlaan, zal de overgang van fase 1 naar fase 2 anders verlopen dan in eerste instantie de bedoeling was.

Volgens planning zou fase 1 op vrijdag 28 maart 2014 afgerond zijn. Een deel van de werkzaamheden behorende bij de reconstructie van de kruising Van der Capellenlaan met de Van Dorenborchstraat, Weg naar Laren en de Schimmelpennincklaan kon echter vrijdag niet afgerond worden.

Projectleider Wietse Siebenga (KWS Infra bv) laat weten dat de vertraging opgelopen is door een drietal oorzaken. Met de beoogde bronnering kon de waterstand niet voldoende verlaagd worden. Plaatsing van putten en aanbrengen van leidingen moest nader bekeken èn aangepast worden door de veelheid aan leidingen en kabels in het werk. Voorts is door werkzaamheden bij kabels van Pro-rail vertraging opgelopen doordat niet duidelijk was welke werkzaamheden wel en welke niet uitgevoerd mochten worden.

Dit betekent dat het aanbrengen van de bestrating volgens fase 1 nog op maandag 31 maart gestart zal moeten worden. Tegelijkertijd zal aangevangen worden met de eerste werkzaamheden van fase 2, die volgens planning op 31 maart start, namelijk het opbreken van de eerste 40m verharding.

Tijdens fase 2 zal er gewerkt worden aan de reconstructie van de Van der Capellenlaan tot en met de Deventerweg. Aan de weg zullen de bereikbaarheidsborden per week aangepast worden op basis van de vorderingen van de werkzaamheden. Een aangepaste planning wordt door KWS Infra bv verspreid.