Training ‘GOED omgaan met dementie’


Evenementgegevens


Wilt u graag (gratis) meedoen aan een training ‘GOED omgaan met dementie’, gegeven door trainers van het landelijke Samendementievriendelijk?  Dat kan in Noordveen!

UPDATE november 2020: De in deze maand geplande trainingen kunnen helaas niet doorgaan vanwege het coronavirus. De eerstvolgende trainingen zijn gepland in januari 2021. Iedereen die zich had aangemeld voor de trainingen van november ontvangt hiervoor automatisch een uitnodiging. Mochten er plekken over zijn, dan krijgen ook andere geïnteresseerden de mogelijkheid zich aan te melden voor deze trainingen. Houd onze website in de gaten.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via wijkteamnoordveen@gmail.com. De trainingen vinden in de avond plaats, van 19.00-21.30 uur, inloop vanaf 18.30 uur.

Deelname is alleen mogelijk na aanmelding en wanneer u persoonlijk een bevestiging van Wijkteam Noordveen heeft ontvangen.

In de loop van 2021 zullen nog meer trainingen gegeven worden. De data hiervan worden later nog bekend gemaakt. U kunt zich wel alvast aanmelden als geïnteresseerde.