Braderie Weg naar Laren


Evenementgegevens


Op de eerste dag van de Week van de Wijk 2021 deelde Wijkteam Noordveen goed nieuws:

Er is ruimte voor plan B(raderie)!

Op zaterdag 25 september 2021 is er toch een braderie in de Weg naar Laren, van 10.00-16.00 uur.

Een kraam reserveren voor de braderie aan de Weg naar Laren kunnen wijkbewoners online doen of door een ingevuld aanmeldbriefje in te leveren, af te halen bij de Coop, Goldenbelds of Lammers. Wij noteren u dan alvast op de lijst.

De braderie is wijkgerelateerd, hierdoor zijn er regels voor wie een kraam kan huren. De kramen staan op zaterdag 25 september 2021 uiterlijk om 9.00 uur. Mensen die een kraam hebben gehuurd, kunnen vanaf 9.00 uur hun kraam (voorzien van naam) opzoeken en inrichten. Vanwege de kraamopbouw van 6.00-9.00 uur geldt voor kleedjesverkoop dat pas vanaf 9.00 uur een plaats ingenomen en ingericht mag worden. Aanwijzingen van de organisatie dienen te worden opgevolgd.

Hoe reserveren?

Wijkbewoners kunnen een kraam reserveren door ons een e-mail te zenden (wijkteamnoordveen@gmail.com) of door het online aanmeldformulier in te vullen en vervolgens een envelop met kraamhuur ad € 20,00 èn een briefje met naam, woonadres en e-mailadres door de brievenbus te doen bij Frans Manders, Leeuwerikstraat 31, Zutphen.

Na ontvangst van de betaling+adresgegevens, sturen wij u een e-mail ter bevestiging van de kraamreservering en betaling. Let op: Het kan zijn dat u even moet wachten op de ontvangst van de reserveringsbevestiging. Aangezien wij veel aanmeldingen en andere e-mails ontvangen, hebben wij meer verwerkingstijd nodig. Ondertussen lopen ook de andere voorbereidingen voor de Week van de Wijk door. Hierdoor worden bevestigingen van aanmeldingen en betalingen soms kort tevoren pas verzonden. Mochten onverhoopt alle beschikbare kramen al gereserveerd zijn, dan krijgt u uiteraard uw betaalde geld terug. 

De gevraagde/opgegeven adresgegevens worden alleen gebruikt voor het geval het niet lukt om via e-mail contact op te nemen en voorts om inzicht te krijgen in waar kraamhuurders vandaan komen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Voor alle duidelijkheid: Dit jaar is er geen BBQ en geen Open Podium. Desondanks verwachten we een zeer gezellige braderiedag. Ook is het natuurlijk nog mogelijk om u aan te melden voor de burendagontmoetingen (zie pagina 15 in het wijkbulletin). Deze ontmoetingen zijn mogelijk op een door u aan te geven tijdstip overdag of ‘s avonds en zodoende prima te combineren met de braderie. U hoeft niet te kiezen.

Als organisatie hebben wij deze wens: Geef elkaar de ruimte!

En respecteer mensen die een mondkapje dragen, geen handcontact wensen en afstand willen houden.

Samen houden we Noordveen gezellig en gezond.