Evaluatie hondenbeleid draagt bij aan leefbaarheid in Noordveen‏

Wijkteam Noordveen heeft de afgelopen jaren, mede naar aanleiding van vragen van wijkbewoners, op meerdere manieren aandacht besteed aan het honden(poep)beleid in Zutphen, waarbij wij ons uiteraard richtten op de wijk Noordveen.
Zo hebben wij een actieflyer tegen hondenpoep in de wijk gemaakt en verspreid, maar ook in 2013 via berichten op onze website en via onze e-mailservice wijkbewoners verzocht de enquête van de Gemeente Zutphen in te vullen ten behoeve van het evalueren van het honden(poep)beleid dat overigens in 2010 al inging.

Naar aanleiding van de reacties op de enquête zijn in 2014 enkele maatregelen getroffen.
Zo zijn er op vijf locaties houders met afvalzakjes geplaatst, waarvan één in Noordveen, namelijk op het pad langs de ijsbaan. Op de foto kunt u deze zien.
Ook zijn er extra afvalbakken geplaatst, in Noordveen eveneens op het pad langs de ijsbaan, ter hoogte van basisschool De Zwaan.

Tot slot heeft de Gemeente Zutphen een nieuwe folder gemaakt, die wij via onze e-mailservice hebben verspreid.
In de folder is informatie te vinden over de huidige vijftien losloopgebieden in Zutphen en veel gestelde vragen over het hondenbeleid.
Vragen die wijkbewoners aan het wijkteam hebben gesteld over dit onderwerp (en over kattenbelasting) worden met de informatie in deze folder ook door de Gemeente beantwoord.
Heeft u toch nog meer vragen of heeft u opmerkingen over dit onderwerp, dan verwijzen wij u naar de Gemeente.

Ook wat het wijkteam betreft horen honden erbij in Noordveen!
Maar wij hopen wel dat de voorzieningen in Noordveen en onze oproep aan bewoners voor het opruimen van hondenpoep bijdraagt aan de leefbaarheid in onze wijk.
Een compliment aan alle hondenbezitters en alle anderen die in de wijk wonen, werken of naar school gaan, die zich daarvoor al inzetten!

Hondenpoepzakjeshouder pad langs de ijsbaan

Hondenpoepzakjeshouder pad langs de ijsbaan

Extra afvalbak op pad langs de ijsbaan thv De Zwaan

Extra afvalbak op pad langs de ijsbaan thv De Zwaan