Drukker verkeer op Leeuweriklaan verwacht

Begin 2017 gingen de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de IJsselkade van start (kabels en leidingen). Daarom is vanaf dinsdag 4 april 2017 de IJsselkade eenrichtingsverkeer, van de oude IJsselbrug in de richting van de Bult van Ketjen. Het verkeer de andere kant op wordt omgeleid. Op de bijgevoegde kaart zie je hoe (in groen aangegeven).
Vervolgens zal de IJsselkade een lange periode afgesloten zijn, zie onderstaande planning.
Door de omleidingsroute zal het met name op de Leeuweriklaan drukker zijn.  Goed om rekening mee te houden!

Planning

  • 3 april – half juni 2017: kabels & leidingen, eenrichtingsverkeer IJsselkade
  • half juni – eind oktober 2017: vervangen waterkering en herinrichting kade, IJsselkade afgesloten
  • november – december 2017: winterstop, IJsselkade open voor verkeer
  • begin januari – begin juni 2018: herinrichting kade, IJsselkade afgesloten
  • juni 2018: IJsselkade klaar

De herinrichting van het ‘buitendijkse deel’ van de IJsselkade, tussen het waterwerk en het IJsselpaviljoen, begint in 2018.

Meer weten over het werk aan de IJsselkade? Kijk op www.zutphen.nl/rivierindestad