Drukbezochte opening speeltuin Praebsterkamp (+filmpje)

Zaterdagmiddag 8 maart was het een gezellige drukte in de speeltuin Praebsterkamp. Veel mensen, jong en oud, wilden graag de opening van deze prachtige speelplek meemaken. Er is maanden hard gewerkt door hovenier De Tuinen van Geerdink, medewerkers van Team Openbare Ruimte van de gemeente Zutphen, maar ook door kinderen en volwassen buurtbewoners. Dit alles om op Praebsterkamp elkaar te kunnen ontmoeten en avontuurlijk te kunnen spelen.

Na enkele woorden van dank aan de bewonersinitiatiefgroep en andere betrokkenen, had wijkwethouder Patricia Withagen de eer om de speeltuin officieel te openen. Zij pompte als eerste samen met de kinderen water op en liet het water zo door uitgeholde bomen in het zand stromen. Met veel enthousiasme werd door de kinderen vrij gespeeld, deelgenomen aan de georganiseerde spelcircuit of popcorn gepoft boven het vuur. Jong en oud vermaakte zich heerlijk in de zonnige speeltuin, waar het ook voor volwassenen zeer goed toeven is.

Het feestelijke samenzijn werd compleet gemaakt door iets lekkers te eten of drinken, door buurtbewoners zelf meegenomen, feestversiering en door muziek van Praebsterkampbewoner DJ Ringo. De kinderen ontvingen een prachtige rode pet met de tekst “Praeb-*-team”, gedeeltelijk bekostigd door Hedi en gedeeltelijk, met steun van Wijkteam Noordveen, vanuit het wijkbudget.

De bewonersinitiatiefgroep nodigt eenieder van harte uit om (vaker) naar de speeltuin te komen om elkaar te ontmoeten en om samen te praten en/of spelen.

Bekijk hier een filmpje, gemaakt door wijkbewoner Han Verbeek, over de voorbereidingen voor de opening en de opening zelf.

Opening speeltuin Praebsterkamp

Opening speeltuin Praebsterkamp