Spreekuur azc op hoek Oostveensepad / Van Suchtelenstraat

In een nieuwsbrief van de gemeente Zutphen en het COA over de komst van het asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee is vermeld dat genoemde partijen de communicatie met bewoners in de wijk Noordveen willen verbeteren en meer specifiek met omwonenden van het toekomstige azc.

“Om dit te onderstrepen komen verantwoordelijke bestuurders naar u toe. Het streven naar betere communicatie zetten de bestuurders kracht bij door naar uw wijk te komen en met u in gesprek te gaan.” is eveneens in de nieuwsbrief van maart 2015 te lezen.

Het gaat hierbij om een informele ontmoeting, die meerdere keren per jaar zal plaatsvinden. De eerste bijeenkomst vond plaats op 31 maart jl. in de van Essenstraat.

Het 2e azc-spreekuur van het college, ook wel koffieontmoeting genoemd, heeft plaatsgevonden op donderdag 28 mei 2015 en werd aangekondigd in de nieuwsbrief van die maand. Wethouders Annelies de Jonge en Patricia Withagen waren onvoorzien verhinderd, maar wijkregisseur Kees Meijer (Gem. Zutphen) en vestigingsmanager Jeroen Peeters (COA) gingen informeel in gesprek met bewoners over allerlei zaken rond het azc. Enkele andere beroepskrachten die bij de wijk betrokken zijn, waren eveneens aanwezig en op die manier aanspreekbaar voor bewoners tijdens deze informele ontmoeting.
Tussen 20.00 en 21.30 uur stond koffie en thee klaar op de hoek van de Haesebroeckstraat en de Gijsbert van Oostveenstraat.

Op donderdag 17 september vindt het 3e azc spreekuur op de hoek Oostveensepad-van Suchtelenstraat plaats en op donderdag 26 november het 4e in de van Drinenstraat (voor of in de buurtflat in ’t Vonder op nummer 40). Tussen 19.30 en 21.00 uur staan collegeleden met koffie en thee op straat en gaan daar op een informele manier in gesprek met bewoners. Naast het college zullen ook beroepskrachten uit Noordveen (sociaal werkers, wijkagent, wijkregisseur), locatiemanager Jeroen Peeters namens het COA en de gemeentelijk projectleider Chantal Hofman aanwezig zijn.

De nieuwsbrief en andere informatie over het toekomstige azc wordt gepubliceerd op de website van de Gemeente Zutphen en is bedoeld voor eenieder die hierin geïnteresseerd is.