Bewonersactie tegen hardrijders ondersteund vanuit wijkbudget Noordveen

Bewoners van de Van der Capellenlaan hebben de Gemeente Zutphen, wijkagenten en Wijkteam Noordveen benaderd om mee te denken over maatregelen tegen snelheidsovertreders. Met name de automobilisten, die vanuit Eefde komen, rijden zeer regelmatig veel te hard de Van der Capellenlaan in.

Zaterdag 27 januari jl. is aantal “Victor Veilig” poppen geplaatst, waarmee automobilisten alert gemaakt worden op hun snelheid. De verkeerspoppen zijn aangeschaft vanuit wijkbudget. Daarnaast hebben bewoners bordjes gemaakt van de door Wijkteam Noordveen ter beschikking gestelde 30 km/uur-stickers. Deze bordjes maken onderdeel uit van de bewonersactie tegen snelheidsovertreders.

Bovenstaande is tevens een voorbeeld van waarvoor het wijkbudget gebruikt kan worden. Ook ontmoetingsactiviteiten georganiseerd door wijkbewoners, kunnen – onder voorwaarden – vanuit wijkbudget bekostigd worden.

Wijkteam Noordveen deed onlangs via een in de wijk Noordveen huis-aan-huis verspreid wijkbulletin ‘wijkgericht werken 2018-2019’ een oproep aan bewoners van de buurten Polbeek, Deventerwegkwartier, Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark om een aanvraag voor wijkbudget in te dienen. 

Ideeën kunnen het hele jaar aangemeld worden, echter voor de eerste verdeling van het wijkbudget dient de aanvraag voor 1 maart 2018 door het wijkteam ontvangen te zijn. 

Via e-mail: wijkteamnoordveen@gmail.com

Langskomen op een openbare vergadering kan ook. De eerstvolgende is op dinsdagavond 13 februari 2018 om 20.00 uur in het DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19 te Zutphen.

Meer informatie, bijvoorbeeld over de voorwaarden voor een bijdrage vanuit het wijkbudget, is te vinden via deze link en in genoemde wijkbulletin.