Bewoners Noordveen wandelen, doet u mee?

Op zaterdag 3 mei 2014 werd in de wijk gewandeld door wijkbewoners, maar ook door mensen die van heinde en verre kwamen voor de IJssel-Berkelloop, die startte bij het Rode Kruisgebouw aan de Van Drinenstraat. Deze wandeltocht werd georganiseerd door afdeling De Graafschap van het Rode Kruis en wordt in 2015 gehouden op zaterdag 2 mei.

Maar ook op andere dagen wordt in Noordveen gewandeld. Bijvoorbeeld elke maandagavond vanaf 12 mei 2014. U wordt van harte uitgenodigd om mee te lopen. Er wordt om 18.30 uur gestart vanuit de entree van Polbeek. Per keer wordt gekeken wie er mee loopt en wordt gezamenlijk overlegd hoe ver er gewandeld gaat worden en waar naar toe.

Het is ook mogelijk om mee te gaan als u rolstoelafhankelijk bent. Wanneer er iemand nodig is om uw rolstoel te duwen, dan wordt verzocht vooraf contact op te nemen met de organisatie zodat uitgekeken kan worden naar een vrijwilliger die daarvoor kan zorgen.

Deelname is gratis.

Het is mogelijk na afloop (op eigen kosten) nog een kopje koffie of thee te drinken in het restaurant van Polbeek.

De activiteit wordt georganiseerd door Bewonerscommissie Berkelpark in samenwerking met Woonzorgcentrum Polbeek. Contact: flatsnoordveen@gmail.com.

Meer informatie over deze activiteit kunt u vinden in de wijkagenda elders op deze website.