ALTERNATIEF Burendag Creatief (door de wijk): Vriendelijk voor vogels

Vanwege de landelijke berichten over ongewenst snellere verspreiding van het corona-virus, heeft Polbeek moeten besluiten deze activiteit op Burendag te wijzigen.

Het was erg leuk was geweest als bewoners van Polbeek en andere wijkbewoners elkaar konden ontmoeten tijdens een creatieve route door de wijk, echter achten wij het vanuit de Polbeek nu niet verantwoord om groepen en generaties samen te brengen.

In plaats van een route te volgen hopen we burendag toch vogelvriendelijk te kunnen vieren met de bewoners binnen de muren van Polbeek.

Ook wil de Polbeek de (andere) wijkbewoners graag de gelegenheid bieden om een gratis ‘workshop-pakketje’ te komen ophalen. Er zullen helaas dus geen workshop-partytenten of openbare route of zijn. 

Ophalen van de gratis pakketjes (er is keuze!) kan tussen 14.00-15.00 uur, bij de burendagtafel nabij de hoofdingang.

Kunt u niet tussen deze tijden, stuur dan een mailtje naar Irma: i.mulder@zorggroepsintmaarten.nl.

Omdat we onze wijk een stukje vogelvriendelijker wilden maken, hopen we dat de wijkbewoners net als onze bewoners thuis aan de slag gaan voor onze gevleugelde vrienden.

Hangt uw creatie mooi in de tuin of op het balkon, stuur Wijkteam Noordveen dan uiterlijk komende maandag 28 september een foto met uw naam, leeftijd en woonadres. Het wijkteam en de Polbeek verloten samen onder de inzendingen passende prijsjes! Het e-mailadres is wijkteamnoordveen@gmail.com.

Hieronder de oorspronkelijke informatie over de activiteit, die dus in gewijzigde vorm zal plaatsvinden: