Adviesgroep azc Voorsterallee overhandigt adviesrapport aan Gemeente en COA

Op woensdagavond 22 oktober jl. heeft de adviesgroep omwonenden azc Voorsterallee haar adviesrapport aangeboden aan wethouder Engbert Gründemann en Regiomanager Pascal Meertens van COA.

Voorafgaand aan de overhandiging heeft een presentatie plaatsgevonden. Afgesproken is dat de gemeente Zutphen en COA zullen motiveren als zij afwijken van het advies.

Voordat het advies aan de gemeente en het COA aangeboden werd, is een bijeenkomst gehouden met fractievoorzitters en/of woordvoerders van de politieke partijen in Zutphen. De adviesgroep vond dat van belang mede omdat zij als onze volksvertegenwoordigers een belangrijke stem hebben bij het bepalen van de punten in de bestuursovereenkomst die het COA en de Gemeente samen zullen afsluiten.

Inhoudsopgave adviesrapport adviesgroep azc VoorsteralleeNaar aanleiding van de door de adviesgroep ontvangen reacties op de in de wijk verspreide conceptadviezen, is het definitieve rapport op enkele punten nog wat aangepast. Ook reacties die Wijkteam Noordveen heeft ontvangen met betrekking tot het asielzoekerscentrum zijn aan de adviesgroep doorgegeven. De definitieve versie van het adviesrapport kunt u hier downloaden.

Het rapport zal ook worden besproken tijdens de (openbare) forumvergadering op maandag 3 november 2014 Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de website van de gemeenteraad, waar vlak voor  genoemde datum de agenda op gepubliceerd wordt.

 

Mocht u problemen ondervinden bij het downloaden van het rapport, dan is het rapport overigens ook via e-mail bij het wijkteam opvraagbaar.

 

Zie ook: http://www.zutphen.nl/Inwoners/Actueel/Nieuwsberichten/Oktober/15_adviezen_over_AZC

en http://www.zutphen.nl/Inwoners/Wonen_en_verhuizen/Bouw_projecten/Asielzoekerscentrum

Wilt u lezen over hoe Wijkteam Noordveen haar rol ten aanzien van de komst van het asielzoekerscentrum ziet, dan kunt u dat lezen in het artikel Wijkteam Noordveen over komst azc in de wijk – juli 2014