UPDATE Actie tegen inbrekers in Noordveen

Helaas zijn er regelmatig inbraken in Noordveen. In mei is daarover een bijeenkomst geweest in Polbeek met de politie en gemeente. Dit bericht is vervolg daarop. De vraag is of u wilt deelnemen aan de campagne 1dagniet (11 december 2014). U bedenkt dan samen met andere wijkbewoners activiteiten rondom het thema inbraakpreventie en woonveiligheid. De activiteiten vinden plaats op 11 december en de politie en gemeente staan tot uw beschikking. U bent dan voor één dag politiechef!

 

1dagniet is een campagne van één dag met als doel die dag nul woninginbraken te hebben. Met de campagne wordt echter een veel groter effect beoogd en voor een langere termijn. Het eigenlijke doel is om het thema inbraakpreventie en woonveiligheid bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen. Daardoor worden zij meer bewust van wat zij zelf kunnen doen en ze komen daarover in contact met hun buurt/wijkgenoten.

De politie en gemeente hebben de Stichting Stadsonderneming Zutphen gevraagd een aanpak te bedenken voor de campagne. Samengevat houdt dit in dat in elke wijk een Aanpakgroep van 3à4 wijkbewoners wordt geformeerd die de organisatie van 1dagniet in hun wijk op zich neemt. De Aanpakgroep bedenkt wat er op 11 december aan activiteiten in de wijk plaatsvinden en ze probeert daar zo veel mogelijk wijkbewoners bij te betrekken. De politie en de gemeente zijn ondersteunend en zij voeren uit wat de Aanpakgroep die dag van hen vraagt. Voor elke Aanpakgroep streven we naar een budget van ca. €500,- en de Stadsonderneming Zutphen ondersteunt de Aanpakgroepen. Door deze aanpak wordt het thema inbraakpreventie en woonveiligheid een zaak van alle wijkbewoners en niet alleen van politie en gemeente. De verwachting is dat daardoor het aantal woninginbraken na verloop van tijd zal afnemen. Er is een gedetailleerd Plan van Aanpak beschikbaar waar de gemeente en de politie mee hebben ingestemd.

 

Wilt u zich inspannen om uw wijk veiliger te maken en samen met uw wijkgenoten leuke activiteiten te bedenken? Geef u dan op voor de Aanpakgroep 1dagniet bij de Stichting Stadsonderneming Zutphen, Lex Hemelaar, T 06 414 435 60, E info@stadsondernemingzutphen.nl Contactpersoon bij de gemeente is Kees Meijer (wijkregisseur) en bij de politie Wilco van Dijk en Yilmaz Uluçay (wijkagenten).

UPDATE: Deze oproep ‘politiechefs gezocht’ is ook in de andere wijken van Zutphen gedaan.
Inmiddels is er in elke wijk iemand die zich heeft aangemeld, dus het begin is er, ook in Noordveen. Maar, deze mensen hopen dat er nog enkele wijkbewoners volgen zodat er per wijk een groepje ontstaat.
Dus meld je aan voor de wijk!
Een inspiratieavond, om ideeën op te doen van welke acties uitgevoerd kunnen worden, wordt georganiseerd op dinsdag 7 oktober a.s. Nadere informatie hierover is te lezen in deze Uitnodiging bijeenkomst 1dagniet in het DWK-gebouw op 7 okt 2014.

Voor meer info zie www.stadsondernemingzutphen.nl en kijk bij ‘Woonveiligheid de wijk in’.