Speciale aandacht voor:

Nieuws

Vooraankondiging jubileum Week van de Wijk

Vooraankondiging jubileum Week van de Wijk

Jaarlijks organiseert Wijkteam Noordveen in samenwerking met vele bewoners, beroepskrachten en organisaties uit de wijk de Week van de Wijk. Doel van…

Vergaderingen wijkteam

Wij vergaderen weer op de volgende avond: donderdag 5 september.…

Wens voor de wijk? Wijkbudget!

Wijkbewoners kunnen voor hun idee voor de wijk gedurende het…

Wekelijkse koffieochtend van start voor buurtbewoners

Polbeek en Perspectief Zutphen organiseren vanaf juli 2019 elke woensdagochtend…