27 december: aan het werk voor Speeltuin Praebsterkamp

Geachte bewoners,
Het is even stil geweest rond de veranderingen van de speeltuin aan de Praebsterkamp. Maar we
hebben van alles gedaan. Inmiddels is het zo dat het bedrijf dat de veranderingen gaat uitvoeren de
opdracht heeft gekregen. In de tweede week van januari 2014 wordt er begonnen en de
werkzaamheden zullen ongeveer 5 weken duren. Maar dat is natuurlijk afhankelijk van eventuele
vorst en sneeuw.
Een aantal dingen kunnen door u als bewoners, ook de kinderen!, gedaan worden. Zo besparen we
geld en kunnen we het hele plan uitvoeren, maar wordt het ook echt een speelplek van de buurt.
De eerste actie is op vrijdag 27 december aanstaande om 13.00 uur.
Dan zullen we beginnen met het weghalen en opstapelen van de tegels onder de basketbalpaal. Dat
is een klus waar juist ook de kinderen bij kunnen helpen weten we. Tegels eruit halen, schoon
borstelen en op pallets stapelen. Iedereen kan een steentje bijdragen.
Rond 15.00 uur zal er wat warms te drinken zijn voor iedereen en is er stamppot.
Het wordt een hele gezellige middag!

Wat gebeurt er ook al weer?
Op basis van uw wensen is er een ontwerp gemaakt. Dat staat op de achterkant van deze brief en is
gepresenteerd tijdens de braderie van de Week van de Wijk. Naar aanleiding van uw opmerkingen
hebben we toen een wijziging aangebracht: de parkeerstrook naast het klimtoestel blijft bestaan. Zo
verdwijnen er bijna geen parkeerplaatsen. Want we weten dat het al krap is.
In het plan wordt de speelplek opgedeeld in drie gebieden.
1. Aan de rechterkant vindt u een trapveldje. Dat heeft kleine doeltjes zodat de ballen niet de
speeltuin uit hoeven te vliegen. Dat grasveld kan ook voor andere dingen gebruikt worden.
2. Het middengedeelte heeft de kabelbaan en de klimboog en is ook het gedeelte waar u even
kunt zitten en anderen ontmoeten. Tussen het rechter en het middendeel ligt een verhoging
met buizen om doorheen te kruipen. Het is een duidelijke scheiding tussen twee gebieden.
Bovenop ligt een fietscrossbaan.
3. Het linker gedeelte is voor de kleinere kinderen. Daar komt een waterpomp en het
klimtoestel wordt uitgebreid. Aan de kopse kant kunnen fietsen en brommers geparkeerd
worden.
Er komen 5 ingangen in de speeltuin. Zo kunnen kinderen uit alle richtingen veilig de speeltuin
bereiken. Aan de kant van de van Heeckerenlaan komt een verkeersdrempel met wegversmalling.
Dat is het advies geweest van de verkeerskundige omdat op die plaats veel verkeer rijdt. De andere
oversteekplaatsen worden op een of andere manier herkenbaar gemaakt.

Maar voor nu:
U bent van harte welkom op vrijdag 27 december. Ook als u alleen voor de gezelligheid wilt komen
rond 15.00 uur, of wilt helpen met het drinken inschenken of stamppot opscheppen.
Voor iedereen geldt: laat uw e-mailadres alstublieft bij ons achter. Dan kunnen we u op de hoogte
houden overOntwerp speeltuin Preabsterkamp nieuws rond het werk aan de speeltuin Praebsterkamp.
Het wordt prachtig!
Ook namens de initiatiefnemers, graag tot vrijdag.
Met vriendelijke groet,
Kees Meijer
Wijkregisseur Noordveen