Nieuws

Kom herdenken en vieren in Polbeek

Kom herdenken en vieren in Polbeek

4 mei herdenken we…5 mei vieren we… Wijkbewoners Rinske Salfischberger & Harriët van den Berg leveren hun bijdrage aan de herdenking in…

Wereldgerechten eten met de buurt

In buurthuiskamer “Bij de Buren”, Weg naar Laren 59, is…

Flats buurt Berkelpark bestaan 50 jaar!

De flats van de buurt Berkelpark, één van de vier…

Vergaderingen wijkteam

Wij vergaderen weer op de volgende avond: dinsdag 5 juni.